Witamy na odświeżonej wersji forum ACMilan.PL!

Ze względów bezpieczeństwa wszyscy użytkownicy muszą zresetować swoje hasło przed pierwszą wizytą na nowym forum.
Aby to zrobić, proszę wybrać opcję "Nie pamiętam hasła" i uruchomić procedurę resetowania hasła.
Link resetujący zostanie wysłany na adres email przypisany do Twojego konta na naszym forum.
Prosimy o cierpliwość: może upłynąć kilka minut, zanim mail pojawi się w Twojej skrzynce odbiorczej.
Istnieje też ryzyko, że Twoje filtry przeniosą maila z linkiem resetującym do folderu Spam.

W razie problemów z dostępem do forum prosimy o kontakt z redakcją za pomocą formularza "Kontakt z nami".

Dziękujemy,
Redakcja ACMilan.PL

Polityka

Luźne rozmowy na wszystkie tematy. Czyli o wszystkim - całkowita dowolność (no prawie ;)).

Moderator: Grupa Trzymająca Władzę

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Bubu
Milanista
Milanista
Posty: 4549
Rejestracja: 27 sie 2003, 10:35
Lokalizacja: Sosnowiec
Kontakt:

Post autor: Bubu »

Marco7 pisze:A podesłałbyś jakieś jedno z tych badań, które by potwierdzało te szacunki śmiertelności COVID?
O liczbie jakiej słyszałem, czyli 0,14% znalazłem tylko linki, które są dość marnej jakości (i była to wiadomośc z początków - okolice kwietnia). Teraz rafał podał dużo bardziej aktualne dane. 0,6% to około 3/4 razy wiecej niż grypa. Tylko trzeba pamiętać o najważniejszym, ile osób przeszło to jak się mawia bezobjawowo, ile nie miało pojęcia, że (a czy na pewno ma to inna kwestia) tego wirusa. Gdyby w Polsce zlecono masowe badania bezobjawowych i objawowych to wykrytych przypadków byłoby znacznie więcej a to = temu, że śmiertelność by jeszcze spadła.
Dalej natomiast nie znam odpowiedzi, co robił wirus do końca Września, skoro liczba zgonów w danych miesiącach często była taka sama albo niższa niż w latach poprzednich. Pamiętając o wakacjach, przepełnionych plażach, szlakach, ośrodkach nad jeziorami (z uwagi na znaczny spadek wyjazdów zagranicznych).
Tu na temat gwałtownego wzrostu zgonów.
https://www.facebook.com/martyka.zbigni ... %2CO%2CP-R
I grypa nam "wyparowała" https://www.sott.net/article/443359-Flu ... -the-world
Jeżeli nic się nie zmieni w głowach rządzących to na wiosne będzie kolejna "fala" (a pozniej kolejna i kolejna), która znowu pokryje się z falą grypy. Czy planujecie się zaszczepić tą zrobioną w ekspresowym tempie szczepionką? Bo ja nie.
Czy nie lepiej by było skorzystać z modelu Krzysztofa Szczawińskiego?
1.12.1993, Milan - Porto 3-0 - wtedy się wszystko zaczęło.
Awatar użytkownika
miszcz
Milanista
Milanista
Posty: 4048
Rejestracja: 02 paź 2005, 22:24
Lokalizacja: Kraków

Post autor: miszcz »

I grypa nam "wyparowała"
Niestety nie, wciąż istnieje i wiem to z tzw. pierwszej ręki. A to że zmniejszyła się zachorowalność na grypę jest dość logiczne biorąc pod uwagę restrykcje na świecie: lockdowny, zdalna praca, maski, dystans, zamknięte szkoły, przedszkola i inne wylęgarnie itd. W Chinach środki ostrożności gdy ma się objawy grypy to dobry zwyczaj. Oby pozostał z nami po pandemii. Albo chociaż elementarne poczucie odpowiedzialności, by nie posyłać chorego dzieciaka do szkoły. Chociaż to chyba naiwność z mojej strony. Prędzej zacznie się ruch przeciwko pasom bezpieczeństwa w samochodzie czy ograniczeniom prędkości. W końcu to zniewolenie i zamach na naszą wolność ;)
Judge not lest ye be judged yourself

Obrazek
Marco7
Milanista
Milanista
Posty: 907
Rejestracja: 09 gru 2004, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: Marco7 »

Bubu pisze:O liczbie jakiej s³ysza³em, czyli 0,14% znalaz³em tylko linki, które s± do¶æ marnej jako¶ci (i by³a to wiadomo¶c z pocz±tków - okolice kwietnia). Teraz rafa³ poda³ du¿o bardziej aktualne dane. 0,6% to oko³o 3/4 razy wiecej ni¿ grypa. Tylko trzeba pamiêtaæ o najwa¿niejszym, ile osób przesz³o to jak siê mawia bezobjawowo, ile nie mia³o pojêcia, ¿e (a czy na pewno ma to inna kwestia) tego wirusa. Gdyby w Polsce zlecono masowe badania bezobjawowych i objawowych to wykrytych przypadków by³oby znacznie wiêcej a to = temu, ¿e ¶miertelno¶æ by jeszcze spad³a.
TE 0,6% uwzglêdnia ju¿ szacunki bezobjawowych przypadkó. Na bie¿±cych, oficjalnych danych o zgonach i zaka¿eniach wska¼nik umieralno¶ci wynosi 2,4%. No i ¶miertelno¶æ grypy to poni¿ej 0,1%, wiêc ¶miertelno¶æ jest zdecydowanie ponad 3-4 razy ni¿sza ni¿ koronawirusa. Ca³y czas mówimy przy tym o wstêpnych szacunkach. Dlatego ja skupiam siê na liczbie zgonów i nie zastanawiam siê, czy wynikaj± one z wy¿szej ¶miertelno¶ci, czy z wy¿szej zaka¼no¶ci.
Bubu pisze:Dalej natomiast nie znam odpowiedzi, co robi³ wirus do koñca Wrze¶nia, skoro liczba zgonów w danych miesi±cach czêsto by³a taka sama albo ni¿sza ni¿ w latach poprzednich. Pamiêtaj±c o wakacjach, przepe³nionych pla¿ach, szlakach, o¶rodkach nad jeziorami (z uwagi na znaczny spadek wyjazdów zagranicznych).
Jak to co? By³ w odwrocie. A co siê dzia³o z wirusem grypy? O tym, ¿e z drug± fal± mo¿emy mieæ do czynienia na jesieni mówi³o siê od samego pocz±tku epidemii w Europie, wiêc raczej nie ma w tym nic raczej nic zaskakuj±cego, ze wystêpuje sezonowo¶æ jak w grypie.
Bubu pisze:Tu na temat gwa³townego wzrostu zgonów.
https://www.facebook.com/martyka.zbigni ... %2CO%2CP-R
Szkoda nawet komentowaæ. Mo¿esz go zapytaæ o te kwestie, które pyta³em Ciebie i bogiela odno¶nie teorii wysypu ofiar przerwanych terapii po ponad 6 miesi±cach i jak to siê ma do obserwacji w innych krajach. Zapytaj go o Nowy Jork, gdzie wzrost liczby zgonów by³ bardzo krótkotrwa³y, ale intensywny. Jak uzasadniæ te dwa kompletnie ró¿ne schematy na bazie teorii o ofiarach lockdownu?
Bubu pisze:I grypa nam "wyparowa³a"
To te¿ raczej nic zaskakuj±cego. Wirus grypy jest mniej zara¼liwy ni¿ koronawirus. Maseczki, dezynfekcje, dystans spo³eczny, izolacje ograniczona liczba kontaktów miêdzyludzkich uderza wiec w niego zdecydowanie mocniej.
Bubu pisze:Je¿eli nic siê nie zmieni w g³owach rz±dz±cych to na wiosne bêdzie kolejna "fala" (a pozniej kolejna i kolejna), która znowu pokryje siê z fal± grypy.
Tak s±dzi³em, ze nic z tego co poprzednio pisa³em do Ciebie nie przemówi.
Bubu pisze: Czy planujecie siê zaszczepiæ t± zrobion± w ekspresowym tempie szczepionk±? Bo ja nie.
Bêdê siê zastanawia³. Chcê mieæ pewno¶æ, ze nie bêdê zara¿a³ bliskich. No i móc wyje¿d¿aæ zagranicê. To s± argumenty za szczepieniem. Argument przeciw to to wspomniane przez Ciebie ekspresowe tempo.
Czy nie lepiej by by³o skorzystaæ z modelu Krzysztofa Szczawiñskiego?[/quote]
"History will be kind to me... for I intend to write it"
Awatar użytkownika
Venomik
Juventino z Klasą
Juventino z Klasą
Posty: 4399
Rejestracja: 16 sie 2005, 17:26
Lokalizacja: Poznań
Kontakt:

Post autor: Venomik »

Bubu pisze:O liczbie jakiej słyszałem, czyli 0,14% znalazłem tylko linki, które są dość marnej jakości (i była to wiadomośc z początków - okolice kwietnia). Teraz rafał podał dużo bardziej aktualne dane. 0,6% to około 3/4 razy wiecej niż grypa. Tylko trzeba pamiętać o najważniejszym, ile osób przeszło to jak się mawia bezobjawowo, ile nie miało pojęcia, że (a czy na pewno ma to inna kwestia) tego wirusa. Gdyby w Polsce zlecono masowe badania bezobjawowych i objawowych to wykrytych przypadków byłoby znacznie więcej a to = temu, że śmiertelność by jeszcze spadła.
Ale nie spadłaby 'z poziomu 0.6%', ale bardziej 'w stronę poziomu 0.6%'. Nasza obecna ilość zgonów, przy śmiertelności 0.6%, odpowiada 2.6 miliona zarażonych, podczas gdy oficjalne mamy raptem 920 tysięcy zakażeń.
A te liczby w najbliższych dniach rozjadą się jeszcze bardziej. Obecnie w większość dni notujemy ilość zgonów, która odpowiadałaby 80-100 tysięcy zakażeń dziennie dla śmiertelności 0.6 - a tyle to my wykrywany przez kilka dni.

A propos liczb. Przytoczę jeszcze jedno obliczenie. Nie jest ono żadnym konkretnym argumentem, ale pozwala na otrzymanie pewej skali wartości do porównań.
Co roku w Polsce ginie około 400k ludzi.
Mówi się, że co roku w Polsce na grypę choruje 10% społeczeństwa. Załóżmy, że to jest mocno niedoszacowane i ta wartość wynosi 25% społeczeństwa.
Różnie mówi się na temat czasu trwania grypy. Dla jednych jest to 4-7 dni, inne źródła mówią o tygodniu, jeszcze inne 1-2 tygodnie. Ale załóżmy, że i to jest niedoszacowane i niech średnio grypa trwa 2.5 tygodnia (17 dni)
Ile wówczas osób w chwili śmierci powinno być zarażonym grypą?
400000*0.25*17/365 = 4650 osób. Czyli niecałe 13 osób dziennie.
Liczymy tutaj wszystkich - osoby zmarłe w wypadkach, samobójców, ofiary utonięć, zawałów, morderstw, itp. Absolutnie wszystkich.
Marco7
Milanista
Milanista
Posty: 907
Rejestracja: 09 gru 2004, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: Marco7 »

Tak z ciekawo¶ci, jak± Wam robi ró¿nicê czy umrze 5% z 1 mln chorych, czy 0,5% z 10 mln chorych?

Warto pamiêtaæ, ¿e jak ju¿ kurz opadnie i zaczn± podliczaæ epidemiê, w tym wska¼nik ¶miertelno¶ci, to korygowaæ bêd± nie tylko mianownik, ale równie¿ pochyl± siê tymi nadwy¿kowymi zgonami, które siê pojawi³y na ca³ym ¶wiecie i nie ma bata jaka¶ czê¶æ zostanie uwzglêdniona w liczbie zgonów.
"History will be kind to me... for I intend to write it"
Awatar użytkownika
Venomik
Juventino z Klasą
Juventino z Klasą
Posty: 4399
Rejestracja: 16 sie 2005, 17:26
Lokalizacja: Poznań
Kontakt:

Post autor: Venomik »

Marco7 pisze:Tak z ciekawości, jaką Wam robi różnicę czy umrze 5% z 1 mln chorych, czy 0,5% z 10 mln chorych?
Jeśli zadasz to pytanie z perspektywy czasu, po zakończonej już pandemii - to oczywiście, większej różnicy nie ma. Ale w trakcie trwającej pandemii to już inna bajka - w końcu z czasem to 5% z 1 mln chorych może urosnąć do 5% z 10 milionów chorych. Za to nie ma opcji aby 0.5% z 10 mln chorych urosło do 0.5% z 100 milionów chorych, bo tyle w kraju nie ma ;)
No i śmiertelność też daje Ci odpowiedź na pytanie jak bardzo należy dbać o to aby ktoś bliski się nie zaraził.
Marco7
Milanista
Milanista
Posty: 907
Rejestracja: 09 gru 2004, 13:07
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: Marco7 »

No nie do koñca. Bo je¿eli wirus do tej pory osi±gn±³ poziom 1 mln zachorowañ to znaczy, ze ma zupe³nie inn± zaka¼no¶æ ni¿ gdyby w tej chwili mia³ 10 mln zachorowañ. A wobec tego prawdopodobieñstwo, ¿e podwoi swój zasiêg jest zdecydowanie mniejsze z 1 mln do 2 mln, ni¿ z 10 do 20 mln mimo ¿e mówimy o takim samym procentowo skoku.
Na domiar te wszystkie parametry s± obarczone do¶æ du¿ym b³êdem. Na pocz±tku szacowano ¶miertelno¶æ COVID na poziomie podobnym jak SARS, potem stopniowo by³ on obni¿any. W ostatnich tygodniach widzia³em, ze wielu speców od modeli epidemiologicznych pod wp³ywem danych z drugiej fali zaka¿eñ obni¿a³o zak³adany poziom bie¿±cej odporno¶ci stadnej, a co za tym idzie przyznawali, ¿e ich szacunki odno¶nie liczby osób, które przesz³y chorobê by³y zawy¿one. Nie zdziwi³bym siê wiêc, gdyby¶my za chwilê zobaczyli ponowny wzrost szacowanej ¶miertelno¶ci. Te szacunki bêd± wiêc fluktuowaæ i dla mnie mimo wszystko rozs±dniej skupiæ siê na tym ile ludzi aktualnie zmar³o i jakie s± tenedencje, ni¿ z którego parametru w jakiej proporcji to wynika.
"History will be kind to me... for I intend to write it"
rafal996
Milanista
Milanista
Posty: 5797
Rejestracja: 19 mar 2014, 18:36

Post autor: rafal996 »

Marco7 pisze:Tak z ciekawości, jaką Wam robi różnicę czy umrze 5% z 1 mln chorych, czy 0,5% z 10 mln chorych?
Wiesz, grypa jest bardzo zaraźliwa i ma niską śmiertelność. Nikt się raczej nie boi grypy w kontekście śmierci. Jeśli wirus jest bardzo nisko śmiertelny i bardzo wysoko zaraźliwy, to dużo lepiej niż średnio zaraźliwy i wysoko śmiertelny. Nawet jeśli z czystej matematyki wyjdzie na to samo.
Kzr
Milanista
Milanista
Posty: 1003
Rejestracja: 18 sty 2012, 20:49

Post autor: Kzr »

rafal996 pisze:
Marco7 pisze:Tak z ciekawości, jaką Wam robi różnicę czy umrze 5% z 1 mln chorych, czy 0,5% z 10 mln chorych?
Wiesz, grypa jest bardzo zaraźliwa i ma niską śmiertelność. Nikt się raczej nie boi grypy w kontekście śmierci. Jeśli wirus jest bardzo nisko śmiertelny i bardzo wysoko zaraźliwy, to dużo lepiej niż średnio zaraźliwy i wysoko śmiertelny. Nawet jeśli z czystej matematyki wyjdzie na to samo.
Niekoniecznie. Dla przeciętnego człowieka, który może wejść w kontakt z wirusem to prawdopodobnie dobra wiadomość jeśli wirus jest mniej groźny ale bardziej zaraźliwy (bo i tak już kontakt nastąpił), ale jeśli popatrzymy na liczbę zgonów w ogóle to raczej nie. Wirusy mniej zaraźliwe, a bardziej śmiertelne często powodują dalece mniejszą liczbę zgonów niż na odwrót. Wystarczy spojrzeć na epidemie wirusa Ebola - ekstremalnie wysoka śmiertelność, ale epidemie zazwyczaj udaje się szybko opanować i to nawet w miejscach o fatalnym standardzie higieny i służby zdrowia.
tetrus
Milanista
Milanista
Posty: 5
Rejestracja: 13 mar 2016, 11:35
Lokalizacja: Wrocław
Kontakt:

Re: Polityka

Post autor: tetrus »

Przeszedłem Covid-19 średnio. Mimo upływu czasu wciąż są osoby dla których koranawirus i pandemia to zwykła ściema. Jak tłumaczyć takie poglądy? Ja nie potrafię znaleźć odpowiedzi.
Jay-Jay Okocha
Milanista
Milanista
Posty: 795
Rejestracja: 15 gru 2017, 22:21

Re: Polityka

Post autor: Jay-Jay Okocha »

Poniżej link do najnowszego filmu Wojciecha Sumlińskiego "Powrót do Jedwabnego", w którym autorzy przedstawiają niezbite dowody na dzielenie Polski jako państwa podbitego przez środowiska żydowskie w Polsce i za granicą. A wszystko to w oparciu o kłamliwą narrację przypisującą Polakom sprawstwo zbrodni w Jedwabnem, o której już teraz (nawet przed wznowieniem ekshumacji) - w świetle odtajnionych dokumentów - można śmiało mówić, że została dokonana przez Niemców. W tym przypadku dalsze mówienie o kolejnej "teorii spiskowej" najzwyczajniej nie wytrzymuje konfrontacji z rzeczywistością.

Sumliński napisał również towarzyszącą filmowi 3-tomową książkę pod tym samym tytułem, której ostatnia odsłona wraz z filmem napotykają właśnie na niespotykaną dotąd w Polsce cenzurę i próby wyciszania (usunięte po 7 latach konto na YT, usunięcie wszystkich kopii filmu z YT, odwoływanie i przerywanie spotkań premierowych pod naciskiem i szantażem środowisk żydowskich, zakłamane artykuły i apele nawet ze strony pisowskich mediów, zatrzymanie w Anglii wypowiadającego się w filmie Ziemkiewicza jako forma zastraszania niepokornych) . W książce znajdziemy więcej kopii dokumentów i rozwinięcie tematu.

https://www.cda.pl/video/86706276f

https://www.cda.pl/video/87175836f wersja z angielskimi napisami


Kto chce jeszcze powalczyć o to, byśmy się za kilka lat na dobre nie obudzili w Polin, niech to rozpowszechnia. Autor daje zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie tego filmu i nie rości sobie za to żadnych opłat.


Jako dodatek link do omówienia odtajnionego niedawno, a ukrywanego przez 20 lat raportu prof. Koli dotyczącego pseudoekshumacji w Jedwabnem:

https://nczas.com/2021/07/10/sommer-odk ... lat-video/
Ostatnio zmieniony 07 paź 2021, 15:56 przez Jay-Jay Okocha, łącznie zmieniany 1 raz.
Pele: God sent me to earth to show how to play real football.
Maradona: I didn't send anyone...
Jay-Jay Okocha
Milanista
Milanista
Posty: 795
Rejestracja: 15 gru 2017, 22:21

Re: Polityka

Post autor: Jay-Jay Okocha »

Dodatkowym i na wskroś obrzydliwym procederem jest forsowanie owej kłamliwej narracji przez koniunkturalistę Smarzowskiego i jego trupę. Zresztą, w dobie plandemii i na przykładzie filmu Sumlińskiego oraz stawianego w kontrze do niego nowego "Wesela" Smarzowskiego, widać jak w soczewce, kto świnia a kto porządny człowiek. Tych pierwszych, niestety, wydaje się być wielokrotnie więcej. Maski opadają jedna za drugą...
Pele: God sent me to earth to show how to play real football.
Maradona: I didn't send anyone...
Awatar użytkownika
Bubu
Milanista
Milanista
Posty: 4549
Rejestracja: 27 sie 2003, 10:35
Lokalizacja: Sosnowiec
Kontakt:

Re: Polityka

Post autor: Bubu »

Film jakiś czas temu ściągnąłem na dysk. Powoli zbieram się na odpalenie. Widzialeś już? Strzelam w ciemno, że mocno pokrywa się z tym wykładem https://www.youtube.com/watch?v=biBg3iwIyBc&t=1s
1.12.1993, Milan - Porto 3-0 - wtedy się wszystko zaczęło.
Jay-Jay Okocha
Milanista
Milanista
Posty: 795
Rejestracja: 15 gru 2017, 22:21

Re: Polityka

Post autor: Jay-Jay Okocha »

Tak, w dzień premiery, a wczoraj raz jeszcze z napisami angielskimi, bo byłem ciekawy, czy tłumaczenie będzie profesjonalne i może iść w świat. Jak najbardziej może. Sam film nie jest w stanie kompleksowo przybliżyć widzowi relacji polsko-żydowskich, ale dla przeciętnego zjadacza chleba jest to i tak spora dawka wiedzy i szoku. Jeśli ktoś do tego jest na bieżąco z Żebrowskim, Michalkiewiczem, Lisiakiem, Chodakiewiczem, J.R. Nowakiem oraz czyta prace naszych przodków, to znajdzie w filmie tylko potwierdzenie tego, o czym w/w mówią. Nieznane wcześniej kwestie, które pojawiają się w filmie to relacje nowych naocznych świadków, zdjęcia z odtajnionego raportu prof. Koli i dokumenty potwierdzające szykowany rozbiór polski oraz najprawdopodobniej Polin.
Pele: God sent me to earth to show how to play real football.
Maradona: I didn't send anyone...
Awatar użytkownika
Qnen
Milanista
Milanista
Posty: 5745
Rejestracja: 11 paź 2003, 13:22
Lokalizacja: Krosno

Re: Polityka

Post autor: Qnen »

Byłem dzisiaj w kinie na filmie Smarzowskiego. Mnóstwo odniesień do Wesela 2004, wręcz kalka pewnych zdarzeń tylko w nowszej odsłonie. Film przejaskrawiony na wskroś. Non stop używane termin "żyd"w czasach obecnych i sprzed lat podczas eksterminacji Żydów. Polacy ukazani ... Teraz spojler

Jako mordercy, którzy palą Żydów, po czym wyruszają na podobną akcję do Jedwabnego. Tak to wygląda u Smarzowskiego.
Film średni. Ale momentami przesadzony, przewalony wątkami i pokazujący Polakow w najgorszym świetle.
Jay-Jay Okocha
Milanista
Milanista
Posty: 795
Rejestracja: 15 gru 2017, 22:21

Re: Polityka

Post autor: Jay-Jay Okocha »

Kiedy w 2001 r. mieliśmy 60 rocznicę Jedwabnego, wyszedł paszkwil Grossa "Sąsiedzi" i kampania obrzydzania Polaków światu i przyprawiania im gęby zbrodniarzy ruszyła na dobre. Ale to było tylko tło, bo sednem są roszczenia do mienia bezspadkowego, a szerzej Polin. Jaką mamy rocznicę w tym roku? Kto potrafi dodawać, ten wie, kim jest na dziś dzień (a może od zawsze był?) Smarzowski i czemu służy jego filmidło.

Edit: Paszkwil "Sąsiedzi" pojawił się w 2000 r. i był podgotowką do wygłoszonych w 2001 r. przeprosin Kwaśniewskiego w imieniu Polaków za ich rzekomą zbrodnię w Jedwabnem, co 10 lat później przyklepał Komorowski.
Pele: God sent me to earth to show how to play real football.
Maradona: I didn't send anyone...
ODPOWIEDZ